https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Cao+%C4%91%E1%BA%B3ng+GTVT+Trung+%C6%B0%C6%A1ng+IV/@18.7348861,105.6590011,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x3139d1a6aaaaaaab:0x48dd51006cfdd176!2zVHLGsOG7nW5nIENhbyDEkeG6s25nIEdUVlQgVHJ1bmcgxrDGoW5nIElW!8m2!3d18.7348861!4d105.6611898!16s%2Fg%2F11_sn2rwt!3m5!1s0x3139d1a6aaaaaaab:0x48dd51006cfdd176!8m2!3d18.7348861!4d105.6611898!16s%2Fg%2F11_sn2rwt?hl=vi-VN

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV
Địa chỉ: Nghi Liên - TP. Vinh - Nghệ An
Email: [email protected]
Website: http://cdgtvttw4.edu.vn

Họ và tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Chủ đề:
Nội dung:
 
 
VIDEO CLIPS
Video
Công đoàn trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV - Dấu ấn 1 nhiệm kỳ
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV - Địa chỉ kết nối đáng tin cậy
Giờ hướng nghiệp: Trải nghiệm nghề Công nghệ ô tô tại trường CĐ GTVT TWIV
Phóng sự của Đài truyền hình KTS VTC với chủ đề: Học nghề ở đâu - Trường CĐ GTVT TWIV
Giới thiệu các ngành nghề
Cuộc sống của HSSV
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV
LIÊN KẾT NHANH
 

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV
Địa chỉ: Nghi Liên - TP. Vinh - Nghệ An
Email: [email protected]
Website: http://cdgtvttw4.edu.vn

Chat ngay

02383.852.810